كاربران فضاي اينترنت بايد پليس خود باشند
رئيس پليس فتا نيروي انتظامي با اشاره به اينكه تأمين امنيت در فضاي سايبري در سايه تعامل پليس با كاربران محقق مي شود، گفت: اين دو مانند حلقه هاي زنجير به يكديگر متصل مي باشند به گونه اي كه كاربران فضاي اينترنت بايد پليس خود باشند.
 
به گزارش پايگاه خبري پليس، سردار ”هاديانفر“ رئيس پليس فتا ناجا در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما اظهارداشت: اطلاع رساني به موقع و شفاف پليس فتا در خصوص تهديدات و آسيب هاي فضاي سايبري، نقش بسزايي در پيشگيري اجتماعي از وقوع جرايم اينترنتي دارد.
 
وي ادامه داد: آموزش هاي لازم در خصوص اجتناب از محيط هاي پرخطر در فضاي سايبري، فرهنگ سازي در استفاده از اين فضا و شناخت تهديدات اينترنت با هدف پيشگيري اجتماعي از ارتكاب جرايم توسط اين پليس تحقق يافته است.

متن کامل در ادامه مطلب

اين مقام ارشد انتظامي بيان داشت: در صورتي كه آگاه سازي و اطلاع رساني در خصوص تهديدات فضاي سايبري و رعايت موارد امنيتي در اين فضا لحاظ شود، با صرف هزينه هاي اندك مي توان فرصت ارتكاب جرم را از مجرمان گرفت. 


سردار هاديانفر با اشاره به اينكه تأمين امنيت در فضاي سايبري در سايه تعامل پليس با كاربران محقق مي شود، گفت : اين دو مانند حلقه هاي زنجير به يكديگر متصل مي باشند به گونه اي كه كاربران فضاي اينترنت بايد پليس خود باشند. 


وي تصريح كرد: پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم با آموزش كاربران در برابر تهديدات فضاي سايبر و اطلاع رساني به موقع درباره استفاده صحيح از فن آوري نوين در اين فضا از اهداف پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات به شمار مي آيد.


برچست ها :