اس ام اس فلسفی نیمه دوم خرداد ماه ۹۱
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست

بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . . .

.

.

.

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند

نه رفتار و عملکرد شما . . .

.

.

.

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و برخواستن برای بار هشتم است

(دهخدا )

برای مشاهده ی کامل مطلب به ادامه ی مطلب مراجعه کنید . . .

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است


نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . . .


.


.


.


لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند بازهم زیباست . . .


.


.


.


پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن


ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر . . .


.


.


.


کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم


.


.


.


کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید . . .


.


.


.


وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد


بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید . . .


.


.


.


کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش بشکند


.


.


.


هرکه با بدان نشیند


اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد . . .


.


.


.


اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است


بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم . . .


.


.


.


وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد


می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند .


(شاتو بریان)


.


.


.


برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری . . .


(گراسیان)


.


.


.


تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی .


(فردریش نیچه)


.


.


.


جهت الهی شما ، دریایی است پهناور و بی ساحل .


ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد ماند .


جبران خلیل جبران


.


.


.


مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.


مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . . .


(جوجیا اوکیف)


.


.


.


توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد .


زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست .


(بزرگمهر)


.


.


.


هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم .


(گالیله)


.


.


.


پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر .


(بزرگمهر)


.


.


.


براستی ؛ ای کاش جنون شان را حقیقت نام بود یا وفاداری یا عدالت .


اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن است و آسودگی نکبت بار .


(فردریش نیچه)


.


.


.


فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ، با تلنگری فرو می ریزند .


(اُرد بزرگ)


.


.


.


انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.


(سیسرو)


.


.


.


شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید .


فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.


(گالیله)


.


.


.


در میان دو دشمنی میفکن


که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی . . .


(سعدی)


.


.


.


اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد


در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار . . .


اُرد بزرگ


.


.


.


خوشبختی میان خانه ی شماست


بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید


(مارک اورل)


.


.


.


خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .


اُرد بزرگ


.


.


.


غذایی را بخور که می پسندی


لباسی را پبوش که مردم می پسندند.


ادیبان


.


.


.


اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست.


(لقمان)


.


.


.


داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم


چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟


(شامفورت)برچست ها : ،،،،،،،،