آهنگ های پیشواز آلبوم روی دیگر با صدای بهرام رادان


آخر قصه ، آروم نمی گیرم ، بمون با من ، تمرکز ، تو هستی
جیغ ، خداحافظ ، زمونه ، فرصت ، ماهی سیاه کوچولو
کدهــــا در ادامـــه مطلب

٣٣١۴٢٧٣

آخر قصه

٣٣١۴٢۶٨

آروم نمی گیرم

٣٣١۴٢٧٠

بمون با من

٣٣١۴٢۶۵

تمرکز

٣٣١۴٢۶۶

تو هستی

٣٣١۴٢۶۴

جیغ

٣٣١۴٢٧٢

خداحافظ

٣٣١۴٢۶٧

زمونه

٣٣١۴٢۶٩

فرصت

٣٣١۴٢٧١

ماهی سیاه کوچولو

کد را به ۷۵۷۵ ارسال کنید


برچست ها : ØŒ