آهنگ های پیشواز بختیاری از شمس آقاجری

جدیدترین اهنگ پیشواز بختیاری سنتی قدیمی کد آهنگ پیشواز ایرانسل بختیاری,کد پیشواز ایرانسل بختیاری,کد آهنگ ایرانسل بختیاری,کد اهنگ پیشواز بختیاری,کد پیشواز بختیاری,پیشواز بختیاری

آخرین اهنگ پیشواز بختیاری سنتی

 ٤٤١٥٧٨٣ كي كني فرگي به حالم2    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز     
٤٤١٥٧٧٧ چي كناري سر ره    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز     
٤٤١٥٧٧٨ چي كناري سر ره2    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز     
٤٤١٥٧٧٩ دلم تنگه    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز     
٤٤١٥٧٨٠ دلم تنگه.قطعه دوم    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز     
٤٤١٥٧٨١ كي كني فرگي به حالم    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز     
٤٤١٥٧٨٢ كي كني فرگي به حالم1    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز     
٤٤١٥٧٧٦ آواز ميرشكال3    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز     
٤٤١٥٧٧٤ آواز ميرشكال1    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز     
٤٤١٥٧٧٥ آواز ميرشكال2    شمس آقاجری   ٢٥٠٠ ریال    ٣٠ روز

ارسال کد به ۷۵۷۵


برچست ها : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،