چادر مشکی خانم وزیر خارجی در دیدار با احمدی نژاد + عکس
خانم فردوس عاشق اعوان' وزیر مقررات و خدمات ملی پاکستان روز یکشنبه با "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری دیدار کرد. نوعی چادر در پوشش برخی پاکستانی ها هم وجود دارد.


برچست ها : ØŒ