دعوت به همکاری در موسسه مالی و اعتباری توسعه


دعوت به همکاری موسسه مالی و اعتباری توسعه
آقایان در ستاد مرکزی تهران
کارشناسی به بالا:علوم ارتباطات اجتماعی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بازاریابی-سابقه حداقل ده سال در امور روابط عمومی-حوزه های پولی و مالی
کامپیوتر در رشته های طراحی وب و تسلط به نرم افزارهای گرافیکی یعنی photoshop,in design , corel
شرایط عمومی:
آگاهی کلی در زمینه مفاهیم ارزش آفرینی برای مشتریان  و سهامداران-تسلط به فن آوری نوین بانکداری الکترونیکی،داشتن روحیه تحول آفرینی،خلاقیت و نوآوری و تسلط به امور اجرایی کار و آشنایی کامل با مفاهیم نظری،علوم ارتباطات و بازاریابی
ثبت نام از طریق وب سایت موسسه به آدرس WWW.CID.IR انجام پذیر است.
موسسه در قبول یا رد درخواست متقاضی مختار است.پس از بررسی اولیه در صورت حائز شرایط بودن و قبولی در مصاحبه از افراد دعوت به همکاری میشود.


برچست ها : ،،،،،،،،