حلقه خندان نمایندگان جبهه پایداری در اطراف دکتر لاریجانی
در آخرین جلسه مجلس هشتم، برخی از اعضای جبهه پایداری در جایگاه هیات رئیسه جمع شدند.
حسینیان،آقاتهرانی، کوچک زاده،رسایی،بزرگواری و... در عکس دیده می شوند.


برچست ها : ،،،،