شنبه 24 فروردین 1392 مدارس تعطیل نیستند!به گزارش یکی از منابع خبری معتبر روز شنبه که بین تعطیلی جمعه و یکشنبه قرار دارد تعطیل نمی باشد و دانش آموزان باید در مدارس حاضر شوند.


برچست ها : ،،،،