مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خورشید

کد آهنگ پیشواز ایرانسل کیتارو + pishvaz Kitaro

تعداد نظرات : 0

کد آهنگ پیشواز ایرانسل کیتارو + pishvaz Kitaro
جدیدترین اهنگ پیشواز کیتارو
آخرین اهنگ پیشواز کیتارو
 ٣٣١٢١٩   جاده ابریشم   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٢١   عادت پیانو   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٢٢   بیشه   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٢٣   استرلا   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٢۴   ایتونامی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٢۵   کاندیدا   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٢۶   کوی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٢٧   کوچ   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٢٨   کو   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٢٩   مبهم   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٣٠   عمق   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٣١   روح دریاچه   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٣٢   رومانس   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٣٣   رود نیل   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٣۴   وزش باد   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٣۵   سوناتا   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٣۶   ستایش   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٣٧   ستایش ۲   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١١٣٨   ساراس واتی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٧٩١   یک قطره از سکوت   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٧٩٢   گذر از زندگی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٧٩٣   کاروانسرا   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٧٩۴   رقص ساراوانتی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٧٩۵   رقص ماه   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٧٩۶   بهار جاویدان   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨٠۵   جزیره اسرار آمیز   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨٠٧   سمفونی رویایی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨٠٨   تاکلا ماکن   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨٠٩   ابر   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨١٠   عشق کیهانی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨١١   سحر در مالزی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨١٢   متولد زمین   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨١٣   تغییرات چهار گانه   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨١۵   رقص خورشید   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨١۶   سمفونی جنگل   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨٣١   تاین شان   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨٣۶   درام ژاپنی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨٣٧   آبادی میان کویر   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨٣٨   بازگشت به روسیه   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨٣٩   سفر مقدس دوم   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨۴٠   نور سوسو زننده   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨۴١   ماه نقره ای   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨۴٢   رک و بی پرده به شکارچی   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨۴۵   نماز صبح   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨۴۶   مکاشفه   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١١٨۶۴   تان هونگ   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١٢۵۶٧   طلوع و غروب خورشید   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١٢۵۶٨   امپراطور بادها   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
۴۴١٢۵٧۵   مرغزار   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
٩۴۴١٠۵   مجموعه آثارکیتارو.سری ۱   کیتارو ٢۵٠٠ ریال   ٣٠ روز
ارسال کد به ۷۵۷۵


برچست ها : ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
تعداد بازدید : 82
     

آلمان نیمی از برق مورد نیاز خود را از سلول های خورشیدی تامین می کند

تعداد نظرات : 0

آلمان نیمی از انرژی برق مورد نیاز خود در ۷ خرداد را از سلول های خورشیدی تامین کرد
متدهای توليد انرژی سبز در کشور های مختلف باعث شده است که انوار طلايی خورشید بيش از پيش برای بشر اهميت پیدا کنند. شنبه هفته گذشته يکی از روزهای سخت و پر کار خورشید در کشور آلمان بوده است.
 
چرا که در اين روز نيمی از کل انرژی برق مورد نياز آلمانی ها که چيزی حدود 22 گیگاوات می شده، توسط پنل های خورشیدی توليد و در اختیار ساکنين این کشور جهت کاربرد های مختلف قرار گرفته است.
 
این رقم معادل گنجايش کاری 20 راکتور هسته ای تخمين زده شده است. اين رویداد از این جهت اهمیت دارد که هيچ کشوری تا کنون نتوانسته به اين رقم در زمينه بهره بری از انرژی نور خورشيد دست يابد.
متن کامل در ادامه مطلب


برچست ها : ،،،،،،،،،
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 36
     

دانلود وکتور خورشیدهای روشن

تعداد نظرات : 0

دانلود وکتور خورشیدهای روشن
در این بخش برای شما عزیزان مجموعه زیبا وکتور خورشید تابان و روشن با شکل های زیبا و فرم دار را آماده کرده ایم . این مجموعه شامل ۲ فایل یکی با فرمت Ai و دیگری با فرمت tiff میبشاد . شما به راحتی میتوانید این نمونه ها را در نرم افزار مربوطه به هر کدام باز کرده و ویرایش کنید و یا مستقیما در پروژه های خود به کا ببرید …

برای دانلود به ادامه مطلب برید


برچست ها : ،،،،،،،
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 182