کد آهنگ پیشواز ترکی جدید شهریور ۹۱ +  pishvaze torki

اهنگ پیشواز,اهنگ پیشواز ایرانسل

آهنگ پیشواز,کدهای آهنگ پیشواز جدید ایرانسل

pishvaz کدهای آهنگ پیشواز جدید ایرانسل ترکی

در ادامه مطلب

نیما رئیسی

حیدربابا

کلید

۵۵۱۷۹۲


وحید اسدالهی

اویون هاواسی

ریتم های آذربایجان

۵۵۱۸۲۷


وحید اسدالهی

ارکستر و نقاره

ریتم های آذربایجان

۵۵۱۸۲۸


رحمان اسداللهی و وحید اسد اللهی

واغزالی

رنگ های آذربایجان

۵۵۱۸۲۹


بیژن داداشی

بهار رنگی

لزگی

۵۵۱۸۸۹


بیژن داداشی

باهار سنسیز

لزگی

۵۵۱۸۹۰


ودود موذن زاده

گیزیر اوغلو

مهربان

۵۵۱۱۱۸۰


ودود موذن زاده

قالالی کندیمیز

مهربان

۵۵۱۱۱۸۱


ودود موذن زاده

لاچین

مهربان

۵۵۱۱۱۸۲


ودود موذن زاده

عناد

مهربان

۵۵۱۱۱۸۳

ودود موذن زاده

سن سیز

مهربان

۵۵۱۱۱۸۴


ودود موذن زاده

گل گیاه

مهربان

۵۵۱۱۱۸۵


ودود موذن زاده

پنجره

مهربان

۵۵۱۱۱۸۶

ودود موذن زاده

مصری کوراوغلو

مهربان

۵۵۱۱۱۸۷


ودود موذن زاده

بویلانا بویلانا

مهربان

۵۵۱۱۱۸۸


ودود موذن زاده

قربان آدینا

مهربان

۵۵۱۱۱۸۹


ودود موذن زاده

نه باغ بیلدی نه ده باغبان

مهربان

۵۵۱۱۱۹۰


ودود موذن زاده

سن گلمز اولدون

مهربان

۵۵۱۱۱۹۱


ودود موذن زاده

بهار سن سیز

مهربان

۵۵۱۱۱۹۲

ودود موذن زاده

مهربان اولاق

مهربان

۵۵۱۱۱۹۳


فرود گرگین پور

خان عیوضیم

موسیقی قشقایی

۵۵۱۱۴۷۱


فرود گرگین پور

خنجر عشق

موسیقی قشقایی

۵۵۱۱۴۷۲


فرود گرگین پور

کوچ اوز

موسیقی قشقایی

۵۵۱۱۴۷۳


فرود گرگین پور

صمصام

موسیقی قشقایی

۵۵۱۱۴۷۴


فرود گرگین پور

آسانک

موسیقی قشقایی

۵۵۱۱۴۷۵


فرود گرگین پور

سفردوشدی گرجستانا

موسیقی قشقایی

۵۵۱۱۴۷۶


فرود گرگین پور

اوجاد اغلار

موسیقی قشقایی

۵۵۱۱۴۷۷


نصرالله وافسانه و نازلی جهانگیری

باش گرایلی

اوجاداغلار

۵۵۱۱۴۷۸


نصرالله وافسانه و نازلی جهانگیری

عاشق گلدی محله میزه

اوجاداغلار

۵۵۱۱۴۷۹


نصرالله وافسانه و نازلی جهانگیری

ال چی بگ لر

اوجاداغلار

۵۵۱۱۴۸۰


عاشق رسول قربانی

دیوان مجلسی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۴۹۳


عاشق رسول قربانی

عثمانلی دیوانی سی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۴۹۴


عاشق رسول قربانی

عثمانلی دیوانی سی ۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۴۹۵


عاشق رسول قربانی

باش مخمس

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۴۹۶


عاشق رسول قربانی

تجنیس

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۴۹۷


عاشق رسول قربانی

تجنیس قره داغی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۴۹۸


عاشق رسول قربانی

قره چه

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۴۹۹


عاشق رسول قربانی

یانیق کرمی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۰۰


عاشق رسول قربانی

ایران گرایلی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۰۱


عاشق رسول قربانی

ایران گرایلی۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۰۲


عاشق رسول قربانی

مینا گرایلی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۰۳


عاشق رسول قربانی

مینا گرایلی۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۰۴


عاشق رسول قربانی

حسینی گرایلی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۰۵


عاشق رسول قربانی

گویچه گرایلی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۰۶


عاشق رسول قربانی

آقیر دوبیتی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۰۷


عاشق رسول قربانی

آقیر دوبیتی۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۶۸


عاشق رسول قربانی

ذیل دوبیتی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۶۹


عاشق رسول قربانی

ذیل دوبیتی۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۰


عاشق رسول قربانی

غربتی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۱


عاشق رسول قربانی

غربتی ۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۲


عاشق رسول قربانی

قهرمانی۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۳


عاشق رسول قربانی

گویچه گولو

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۴


عاشق رسول قربانی

گویچه گولو ۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۵


عاشق رسول قربانی

ارتا مخمس

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۶


عاشق رسول قربانی

اوشاری

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۷


عاشق رسول قربانی

اوشاری ۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۸


عاشق رسول قربانی

اوشاری ۳

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۷۹


عاشق رسول قربانی

قشمه

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۸۰


عاشق رسول قربانی

قشمه ۲

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۸۱


عاشق رسول قربانی

قهرمانی

موسیقی عاشقی اذر بایجان

۵۵۱۱۵۸۳


عاشق اصلان

ادامه گفتو گو

موسیقی عاشقی آذربایجان غربی

۵۵۱۲۶۹۰


عاشق اصلان

داستان کور اوغلو

موسیقی عاشقی آذربایجان غربی

۵۵۱۲۶۸۷


عاشق اصلان

عاشق جنون می خواند

موسیقی عاشقی آذربایجان غربی

۵۵۱۲۶۸۸


عاشق اصلان

سیر و ساحت عاشق جنون و عیوض

موسیقی عاشقی آذربایجان غربی

۵۵۱۲۶۸۹


عاشق اصلان

فاتح خیبر

موسیقی عاشقی آذربایجان غربی

۵۵۱۲۶۸۶


نحوه فعال کردن آهنگ پیشواز ایرانسل : کد مورد نظر را به شماره ۷۵۷۵ اس ام اس کنید.


برچست ها :