کد آهنگ پیشواز همراه اول علی شوکت آلبوم ۲۰ شهریور
آخرین کد پیشواز همراه اول علی شوکت آلبوم ۲۰ شهریور
کد پیشواز همراه اول علی شوکت آلبوم ۲۰ شهریور
 مامان من      ۳۰۷۶۱     علی شوکت  ۳۰  روز    ۵۰۰۰ ریال
نمیری از یادم           ۳۰۷۶۵    علی شوکت  ۳۰  روز    ۵۰۰۰ ریال
نمی دونی               ۳۰۷۶۴    علی شوکت  ۳۰  روز    ۵۰۰۰ ریال
نبودم کنارت            ۳۰۷۶۰    علی شوکت  ۳۰  روز    ۵۰۰۰ ریال
من و تو                  ۳۰۷۵۷    علی شوکت  ۳۰  روز    ۵۰۰۰ ریال
عشق یا عادت            ۳۰۷۶۳    علی شوکت  ۳۰  روز    ۵۰۰۰ ریال


برچست ها :