مدیرعامل صندوق توسعه ملی تغییر کرد خرداد 91


مهر نوشت:
با حکم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، محمدرضا فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی شد. قرار است مراسم معارفه فرزین در این سمت و تودیع رحیم قربانی مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی در روزهای آینده برگزار شود.
محمد رضا فرزین در گفتگویی کوتاه گفت از سمت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی استعفا کرده است. وی افزود: همچنان به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به فعالیت خود ادامه خواهم داد.


برچست ها : ØŒ