حشره شناسان استراليايي گونه اي جديد از يك نوع عنكبوت را كشف كردند كه برآمدگي پشت آن در زيبايي همانند پر طاووس عنوان شده است.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ، اين محققان عنوان كرده اند كه گونه عنكبوت فوق كه بسيار نادر است تنها در بخش هاي محدودي از خاك استراليا يافت مي شود.
اين محققان به دليلي زيبايي بي نظير برآمدگي پشت اين عنكبوت، نام "عنكبوت پر طاووسي" را بر اين گونه نهاده اند.


برچست ها : ،،،،،،،