انفجار در خط لوله نفت 'ناتو' در ترکیه

ایرنا نوشت:
وقوع انفجار در خط لوله تامین سوخت پایگاه هوایی ناتو در استان 'ساکاریا' در غرب ترکیه ،باعث نشت موادسوختی به داخل دریاچه 'ساپانجا' شد.
به گزارش  رسانه های ترکیه ، هنوز علت این انفجار در خط لوله تامین سوخت پایگاه هوایی ناتو که دیروز رخ داد ،مشخص نشده است ولی برخی از رسانه ها از احتمال بروز این حادثه براثر رانش زمین خبر دادند.
شهرداری کلانشهر 'ساکاریا' برای مقابله با آلودگی دریاچه مذکور اقدام به ایجاد موانع بر سر راه مسیر نشت مواد سوختی کرده است.


برچست ها : ØŒ