آمار مربوط به اینترنت در ایران سال 91
چند کاربر اینترنت در ایران وجود دارد؟ ضریب نفود اینترنت در ایران چه میزان است؟ چند درصد از ترافیک اینترنت در خاور میانه به ایران اختصاص دارد؟ و دهها پرسش دیگر ...
دولت ها و سازمان های بین المللی برای این که بتوانند در زمینه های مختلف تاثیر گذار باشند در مرحله اول به علم آمار وابسته هستند.
یکی از سایت های معتبر در زمینه آمار و ارقام مرتبط با اینترنت Internet World Stats است. در این نوشته قصد داریم شما را با آمار منتشر شده این سایت در رابطه با کشورمان و همچنین خاور میانه آشنا کنیم.

متن کامل در ادامه مطلب

تعداد کاربران اینترنت در ایران نزدیک به ۳۶ میلیون نفر است که با توجه به جمعیت ۷۷ میلیونی، به طور متوسط از هر ۲ یا ۳ نفر، یک نفر با اینترنت سر و کار دارد. رتبه دوم در اختیار عربستان است که با جمعیتی بالغ بر ۲۶ میلیون نفر تعداد ۱۱ میلیون کاربر اینترنت دارد.


آمار درج شده در تصویر زیر به تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ (تقریبا ۵ ماه پیش) و آمار درج شده در تصویر بعدی به تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۱ (تقریبا بیش از یک سال پیش) ثبت شده اند.


خاور میانه با ۶۸ میلیون کاربر اینترنت چیزی حدود ۳.۳ درصد از سهم جهانی را تشکیل می دهد.


ضریب نفوذ اینترنت در یک کشور به این معنی است که با توجه به جمعیت آن کشور چند درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند. برای مثال در ایران با جمعیتی بالغ بر ۷۷ میلیون نفر که ۳۶ میلیون نفر آن به اینترنت دسترسی دارند، ضریب نفوذ اینترنت برابر است با ۴۶ درصد. کشورهایی که بیش از ۶۵ درصد ضریب نفوذ اینترنت داشته باشند  در جدول جهانی درج می شوند. رتبه اول در اختیار کشور ایسلند است که با جمعیتی بالغ بر ۳۱۱ هزار نفر دارای ۳۰۴ هزار کاربر اینترنت است یعنی ضریب نفوذ ۹۷.۸ درصدی!!!
کشور ما دارای ۳۶ میلیون کاربر اینترنت است. به نظر شما چه حمایت هایی از طرف دولت باید صورت پذیرد تا این کاربران بتوانند نیازهای خود را از طریق اینترنت برآورده سازند؟


برچست ها :