اطلاع رسانی:چند روز پیش در تلویزیون دولتی ترکیه آذربایجان ایران "آذربایجان جنوبی" نامیده شد و اعلام شد که در ایران بیست میلیون ترک تحت فشار نژادپرستی هستند این کار رژیم فاشیست ترکیه یعنی اعلام جنگ علیه تمامیت ارضی ایران


برچست ها : ،،،،،،